Tình Nguyễn

Tình Nguyễn

Biên tập viên

Lĩnh vực: Dân sự, Hành chính, Lao động - Tiền lương

Đánh giá tác giả:

(2 lượt đánh giá)

Tốt nghiệp cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội

Bài viết của tác giả (613)
Lọc theo:
Thời gian đổi bằng lái xe mất bao lâu?

Thời gian đổi bằng lái xe mất bao lâu?

09/07/2020

Ngoài thủ tục thì thời gian đổi bằng lái xe cũng là vấn đề nhiều người quan tâm. Bởi trong thời gian chờ cấp, đổi bằng lái thì các loại giấy hẹn không có giá trị thay thế bằng lái xe.

Bài viết của tác giả khác