Văn bản Luật An ninh trật tự

Có tất cả 591 văn bản: An ninh trật tự
581

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ban hành: 09/07/2014
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
582

Thông tư 58/2011/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm

Ban hành: 09/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2011
583

Nghị định 111/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
584

Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT/BXD-BCA của Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp

Ban hành: 10/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2009
585

Thông tư liên tịch 109/2007/TTLT-BQP-BCA của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc hướng dẫn mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức

Ban hành: 11/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2007
586

Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
587

Chỉ thị 20/2006/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Công an nhân dân

Ban hành: 15/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
588

Nghị định 178/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

Ban hành: 15/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
589

Chỉ thị 04/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện CT 22-CT/TW ngày 24/2/2003 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện NQ 13/2002/2003 về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới ...

Ban hành: 12/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
590

Nghị định 33/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 28/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2004
591

Quyết định 31/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý

Ban hành: 02/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
Vui lòng đợi