Văn bản Luật An ninh trật tự

Có tất cả 602 văn bản: An ninh trật tự
581

Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 10/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2015
582

Pháp lệnh 10/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Cảnh sát môi trường

Ban hành: 23/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2015
583

Luật Công an nhân dân của Quốc hội, số 73/2014/QH13

Ban hành: 27/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
584

Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 31/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2014
585

Thông tư 35/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người

Ban hành: 30/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2014
586

Quyết định 2596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 27/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2013
587

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Ban hành: 10/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2012
588

Thông tư 05/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
589

Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy

Ban hành: 01/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2010
590

Thông tư 12/2010/TT-BCA của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã

Ban hành: 08/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2010
591

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý số 16/2008/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 03/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2008
592

Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam số 03/2008/PL-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 26/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2008
593

Thông tư liên tịch 109/2007/TTLT-BQP-BCA của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc hướng dẫn mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức

Ban hành: 11/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2007
594

Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
595

Nghị định 127/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ban hành: 27/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2006
596

Chỉ thị 20/2006/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Công an nhân dân

Ban hành: 15/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
597

Nghị định 43/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh

Ban hành: 05/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
598

Nghị định 178/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

Ban hành: 15/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
599

Nghị quyết 509/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự

Ban hành: 29/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2008
600

Nghị định 33/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 28/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2004
Vui lòng đợi