Văn bản Luật An ninh trật tự

Có tất cả 581 văn bản: An ninh trật tự
561

Quyết định 1379/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo

Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2016
562

Quyết định 623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2016
563

Quyết định 361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 07/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2016
564

Thông tư 35/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người

Ban hành: 30/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2014
565

Thông tư 58/2011/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm

Ban hành: 09/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2011
566

Thông tư 33/2010/TT-BCA của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Ban hành: 05/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2010
567

Nghị định 74/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng

Ban hành: 12/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2010
568

Nghị định 72/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường

Ban hành: 08/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2010
569

Thông tư 12/2010/TT-BCA của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã

Ban hành: 08/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2010
570

Nghị định 111/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Ban hành: 11/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
571

Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
572

Nghị định 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Ban hành: 14/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
573

Chỉ thị 20/2006/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Công an nhân dân

Ban hành: 15/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
574

Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố

Ban hành: 17/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
575

Nghị định 178/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

Ban hành: 15/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
576

Quyết định 0441/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành quy định về sử dụng cờ hiệu quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới

Ban hành: 16/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
577

Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 của Quốc hội

Ban hành: 21/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
578

Quyết định 139/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 1998 - 2000

Ban hành: 31/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2006
579

Quyết định 138/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm

Ban hành: 31/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2006
580

Nghị định 53/1998/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Ban hành: 21/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
Vui lòng đợi