Văn bản Luật An ninh trật tự

Có tất cả 1.273 văn bản: An ninh trật tự
561

Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an về việc Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy

Ban hành: 09/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2015
562

Quyết định 3073/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
563

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy của Quốc hội, số 40/2013/QH13

Ban hành: 22/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2013
564

Thông tư 12/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

Ban hành: 01/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2011
565

Thông tư liên tịch 100/2010/TTLT-BQP-BCA của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

Ban hành: 22/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2010
566

Quyết định 44/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

Ban hành: 26/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
567

Quyết định 39/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng

Ban hành: 09/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
568

Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 14/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
569

Thông tư 59/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lân thương mại, hàng giả

Ban hành: 04/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2008
570

Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình tới

Ban hành: 26/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2008
571

Chỉ thị 04/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Ban hành: 08/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2007
572

Thông tư 110/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Ban hành: 12/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2007
573

Quyết định 06/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

Ban hành: 05/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
574

Công ước về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích, 2006

Ban hành: 20/12/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
575

Quyết định 1002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
576

Quyết định 19/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dụng và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010

Ban hành: 12/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2004
577

Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT của Bộ Thương mại, Bộ Công An và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buốn bán hàng giả

Ban hành: 27/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
578

Nghị định 77/1998/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ

Ban hành: 26/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
579

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu

Ban hành: 07/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
580

Công ước về trấn áp việc buôn bán người và bóc lột mại dâm người khác, 1949

Ban hành: 02/12/1949
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
Vui lòng đợi