Văn bản Luật An ninh trật tự

Có tất cả 581 văn bản: An ninh trật tự
01

Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 04/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2020
02

Quyết định 54/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và mua bán người vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Chính sách Tải về
Ban hành: 21/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
03

Quy định 01/QyĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thường trực bảo vệ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Lĩnh vực: An ninh trật tự; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 14/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
04

Quyết định 1863/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Chính sách Tải về
Ban hành: 23/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2019
05

Nghị quyết 99/2019/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 27/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2019
06

Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
07

Chỉ thị 36-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
08

Thông tư 41/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Hình sự Tải về
Ban hành: 11/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
09

Lệnh 06/2019/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về
Ban hành: 28/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2019
10

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Quốc hội, số 44/2019/QH14

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2019
11

Quyết định 264/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 09/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2019
12

Quyết định 1179/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 22/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
13

Quyết định 1180/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch" năm 2019

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
14

Quyết định 87/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào hoạt động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy năm 2019

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2019
15

Quyết định 13/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 27/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2019
16

Chỉ thị 01/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tổ chức Tết và tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 28/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
17

Quyết định 170/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 17/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2019
18

Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
19

Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
20

Thông tư 36/2018/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
Vui lòng đợi