Gặp vạch kẻ đường mắt võng, đi như nào cho chuẩn?
Gặp vạch kẻ đường mắt võng, đi như nào cho chuẩn?

Ở các thành phố lớn, vạch kẻ đường mắt võng rất phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của loại vạch này và cách đi cho chuẩn khi gặp vạch mắt võng trên đường.

01

Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Ban hành: 03/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

02

Quyết định 1520/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp

Ban hành: 02/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

03

Quyết định 1871/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội diễn Đội Tuyên truyền Văn hóa tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X, khu vực phía Bắc năm 2020

Ban hành: 02/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

04

Quyết định 322/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban hành: 02/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

05

Thông tư 74/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu

Ban hành: 01/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

06

Nghị định 76/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành

Ban hành: 01/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

07

Quyết định 1004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 01/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

08

Nghị định 75/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 01/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

09

Nghị định 74/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 01/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

10

Quyết định 1444/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020

Ban hành: 01/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

01

Thông tư 07/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 22/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

02

Thông tư 42/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan

Ban hành: 22/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

03

Nghị định 54/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Ban hành: 18/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

04

Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 22/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

05

Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện

Ban hành: 25/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

Quang cao
Quang cao
Quang cao

Khách hàng nói về chúng tôi