Thêm 1 ứng dụng đảm bảo chung sống an toàn với Covid-19
Thêm 1 ứng dụng đảm bảo chung sống an toàn với Covid-19

Ngày 07/01/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn số 155/BGTVT-CYT triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 với phương tiện vận tải hành khách.

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất 2021: Điều kiện và cách tính
Bồi thường chi phí đầu tư vào đất 2021: Điều kiện và cách tính

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tuy không phổ biến khi thu hồi đất nhưng cũng là khoản tiền tương đối lớn đối với hộ gia đình, cá nhân, nhất là hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

01

Quyết định 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ban hành: 16/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
02

Quyết định 72/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành

Ban hành: 16/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
03

Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
04

Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
05

Quyết định 61/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
06

Quyết định 69/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
07

Quyết định 70/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
08

Quyết định 162/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
09

Quyết định 67/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp muối ăn từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
10

Quyết định 10/QĐ-KCB của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn triển khai thí điểm hoạt động tư vấn về tăng huyết áp và đái tháo đường áp dụng trong Dự án “Ngày đầu tiên”

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
01

Thông tư 22/2020/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 02/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
02

Thông tư 6/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Ban hành: 02/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
03

Thông tư 143/2020/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
04

Quyết định 07/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chỉ định tổ chức giám định

Ban hành: 05/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
05

Thông tư 106/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao
Quang cao

Khách hàng nói về chúng tôi