Tổng cục Hải quan cho phép doanh nghiệp giải trình trước khi xử phạt
Tổng cục Hải quan cho phép doanh nghiệp giải trình trước khi xử phạt

Nhằm chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan, ngày 19/11/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị 7180/CT-TCHQ nêu rõ yêu cầu với các cơ quan, đơn vị toàn ngành.

Từ 01/7/2020, làm hộ chiếu ở bất cứ đâu nếu có Căn cước công dân
Từ 01/7/2020, làm hộ chiếu ở bất cứ đâu nếu có Căn cước công dân

Đây là một trong những điểm mới nổi bật được nêu tại Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua chiều ngày 22/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

01

Quyết định 1674/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương

Ban hành: 21/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2019

02

Nghị quyết 106/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ban hành: 20/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

03

Quyết định 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 20/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

04

Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020

Ban hành: 19/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

05

Chỉ thị 7180/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc

Ban hành: 19/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2019

06

Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung

Ban hành: 19/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

07

Quyết định 223/QĐ-UBQG2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 về việc điều chỉnh nội dung Quyết định 33/QĐ-UBQG2020 ngày 05/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

Ban hành: 19/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

08

Quyết định 1656/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 19/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

09

Quyết định 1660/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 19/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

10

Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ban hành: 19/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

01

Quyết định 2307/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 05/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

02

Quyết định 29/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-TTg ngày 27/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 03/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

03

Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Ban hành: 10/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

04

Thông tư 15/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối

Ban hành: 11/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

05

Nghị định 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ hợp tác

Ban hành: 10/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 36:2019/BGTVT Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2019/BGTVT Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 103:2019/BGTVT Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Chất lượng phân bón

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 27/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 34:2019/BTTTT Chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

Quang cao
Quang cao
Quang cao

Khách hàng nói về chúng tôi